przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania hirudoterapii

  • Nigdy nie stawia się pijawek kobietom w ciąży. Zawarte w ślinie pijawki hirudozwiązki mogą wpływać niekorzystnie na przebieg ciąży.
  • W skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do poronienia.
  • Nie stawia się pijawek kobietom w okresie menstruacji. Może to powodować znaczne wydłużenie okresu krwawienia.
  • Nie stawia się pijawek osobom chorym na hemofilię oraz mającym objawy skrajnego wyniszczenia organizmu.
  • Ostrożność należy zachować w przypadku gdy ciśnienie krwi wynosi 80/60 lub mniej.
  • Nie przeprowadza się zabiegów hirudoterapii przy silnej anemii.
  • Ostrożność wymagana jest w postępowaniu z alergikami. Przy pierwszym zabiegu stawiamy maksymalnie dwie pijawki.
  • Z założenia nie stawia się pijawek dzieciom poniżej 10-ego roku życia. Wyjątek  mogą stanowić przypadki replantacji.
  • Przeciwwskazaniem jest stan po krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy z nadżerkami).
  • Nie stawia się pijawek chorym nieprzytomnym i upośledzonym umysłowo.