„Zarys hirudoterapii praktycznej”- dr Maciej Paruzel

Pierwszy w Polsce podręcznik napisany przez lekarza.   Maciej Paruzel

  • specjalista chirurgii ogólnej i hirudoterapii.  Od 1996 roku pracuje w Ośrodku Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy ( Obecnie Szpital Św. Jadwigi Śl.);
  • współautor pierwszej w Polsce transplantacji kończyny;
  • autor pierwszej w Europie replantacji palców u 5-cio- latka;
  • absolwent Rosyjskiej Akademii Hirudoterapii w St. Petersburgu;
  • członek Brytyjskiego Towarzystwa Hirutoterapii;
  • vice-prezes Polskiego Towarzystwa Hirudoterapii;
  • wykładowca kursów hirudoterapii.

  „Zarys hirudoterapii praktycznej” stanowi wstęp do wydania książki przez dr Macieja Paruzela  zatytułowanej „Hirudoterapia”, która zawierać będzie szczegółowy opis metody leczenia przy użyciu pijawki lekarskiej i jej analizę. Niniejsza książka zawiera wiedzę na temat hirudoterapii popartą doświadczeniem autora i analizą leczonych przypadków jak również wiedzę  z ośrodków hirudoterapii z całego świata.

  Z uwagi na fakt, że wielu lekarzy nie popiera takiej metody, z kolei niektórzy lekarze stosują hirudoterapię w ukryciu, dr Maciej Paruzel ma nadzieję, że ta książka i następna, która w chwili obecnej jest w przygotowaniu, zmienią sceptyczne nastawienie do tej terapii w środowisku medycznym. Dr Maciej Paruzel  to pionier współczesnej hirudoterapii, jego pierwsza w Polsce publikacja medyczna o wykorzystaniu pijawek w replantacjach w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym i otwarty przewód doktorski w dziedzinie hirudoterapii na Akademii Medycznej we Wrocławiu już w dużym stopniu zmieniły sytuację.  

Książka do nabycia w naszym gabinecie.  Istnieje również możliwość sprzedaży wysyłkowej. Zamówienia przyjmujemy pod numerem 501 089 217 lub drogą elektroniczną – przejdź do działu kontakt.   Cena egzemplarza – 98.00 zł.