certyfikaty

 

Certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu:
   Po zakończeniu kursu zawodowego, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zawierające podstawę prawną jego wystawienia, numer rejestru oraz szczegółowy program godzinowy na państwowym druku Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje ozdobny dyplom i certyfikat Centrum Medycyny Naturalnej Hirudinea

Zaświadczenie wydaje się na podstawie & 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186)
 

   Figurujemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (nr ew.: 2.10/0009/2010)
w związku z czym osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy właściwym miejscu zameldowania, mogą skorzystać z naszych szkoleń, które zostaną w pełni dofinansowane z funduszy budżetowych. Wystarczy wskazać naszą placówkę w U.P. a pozostałe formalności są załatwiane na linii Urząd Pracy – My.